Privacybeleid

HomePrivacybeleid

Privacy Policy

Om ervoor te zorgen dat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn, verwerken wij persoonsgegevens van u.
In dit Privacy Statement informeren wij u over de wijze waarop en de doeleinden waarvoor deze verwerking plaatsvindt.

1. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door BMP Equipment B.V.

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
BMP Equipment B.V. verzamelt en verwerkt onder meer de volgende informatie van u:
– voornaam;
– achternaam;
– adres;
– postcode;
– plaats;
– telefoonnummer;
– e-mailadres;
– btw-identificatienummer.

3. Op welke rechtsgrond en met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens om de overeenkomst met u uit te voeren en hierover zo nodig contact met u te kunnen opnemen. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en gebruiken deze uitsluitend voor het hiervoor beschreven doel. Het gaat hierbij onder meer om het geautomatiseerd (via onze website) opmaken van bestellijsten en facturen, de verwerking van uitgaande orders en de verzending van producten naar het door u opgegeven adres.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden, tenzij u hiervoor toestemming hebt gegeven. Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die voor u gevolgen kunnen hebben.

4. Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens?
Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u. Het gaat hierbij onder meer om leveranciers van de voor de facturatie en verwerking van uw orders benodigde programmatuur of vervoerders van de door u bestelde producten.

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als dat nodig is om de in onderdeel 3 van dit Privacy Statement omschreven doeleinden te kunnen realiseren. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens minimaal bewaren voor de duur dat u gebruik maakt van onze diensten. Op grond van fiscale wetgeving zijn wij echter verplicht om persoonsgegevens die worden vermeld in documenten die behoren tot onze bedrijfsadministratie (zoals facturen, order- en pakbonnen) gedurende 7 jaar te bewaren.

6. Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar de servers teruggestuurd worden. In onze cookieverklaring leest u meer over de verschillende soorten cookies die wij gebruiken en welke gegevens met deze cookies worden verwerkt.

7. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik door derden, zoals hacking, spamming of verspreiding van virussen. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen..

8. Vragen of klachten?
In geval van vragen over deze Privacy Verklaring kunt u altijd contact met ons opnemen. Als u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Shopping cart